Nordens välfärdscenter

Drop by Drop – nu på World Water Week!

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 10:42 CEST

I FN:s tävling Drop by Drop uppmanades kreatörer i 48 länder att skapa bilder som uppmanar allmänheten att bidra till hållbara lösningar för världens vattenkris.  Det handlar om att hitta gröna lösningar för att förvalta och bevara vattenresurser nu och för kommande generationer.

3500 bidrag lämnades in och Daniele Gasparis vann tävlingen med bidraget "Wasting water will kill the future". I éntrehallen på mässan kan detta bidrag beskådas, liksom de övriga bidragen som juryn ansåg var de bästa. Svensk representant i juryn var den kände fotografen Jens Assur.

– Det viktigaste med en sådan här annons tycker jag är att den spelar på känslor, men även att det finns en intellektuell idé. Först då leder den fram till tankar, säger han, säger Jens Assur.

Nordiska ministerrådet samarbetar med FN kring utställning och ansvarar bland annat för att den visas i Norden och i kringliggande länder. Utställningen har hittills visats i Danmark, Island och Estland. Efter World Water Week ska utställningen vidare till Norge, Grönland, Åland, Finland och Ryssland.

Vill ni publicera bilderna, veta mer om utställningen eller ha kontakt med Jens Assur, kontakta Nordiska ministerrådets informationskontor.

Caroline Jonsson: caroline.jonsson@nordicwelfare.org  tele: 0708-298 559
Louise Hertzberg: louise.hertzberg@nordicwelfare.org tele: 0733-276 990

Norden i Fokus är Nordiska ministerrådets informationskontor, ett projekt under Nordens Välfärdscenter, NVC, en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.