Drott AB

Drott köper Stockholmsfastighet och hyr ut till Försvaret

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 12:06 CET

Drott har förvärvat en kontorsfastighet på Gärdet i Stockholm (del av
Tegeludden 13) med 4 810 kvm kontor och 2 780 kvm övriga ytor. Drott
äger sedan tidigare grannfastigheten Tegeludden 8.

Anskaffningskostnad 70 Mkr. Säljare är Alecta.

Drott har hyrt ut hela fastigheten i befintligt skick till
Försvarsmakten fr o m 2004-06-01. Avtalet löper på 6 år med option om
ytterligare 4 år, och fastigheten genererar ett årligt driftsöverskott
om 6,3 Mkr.

Drott AB (publ)

Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10