Drott AB

Drott säljer bostadsfastighet i Stockholm - försäljningsvinst 75 Mkr

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 13:38 CET

Drott har sålt bostadsfastigheten Fanan 32 vid Karlaplan på Östermalm i Stockholm för 265 Mkr. Priset är 22 procent högre än externvärderingen per 2002-12-31. Fastigheten har en uthyrbar yta om 10 147 kvm, varav 8 744 kvm bostadsyta.

Köpare är en bostadsrättsförening med tillträde 2003-10-30.

Därmed har Drott under oktober sålt tre bostadsfastigheter till bostadsrättföreningar (Propellern 10, Folkungaträdet 4 och Fanan 32). Hittills i år (januari-oktober) har Drott sålt 12 fastigheter till bostadsrättsföreningar för totalt 606 Mkr (24 procent högre än externvärderingen per 2002-12-31).


Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10