Drott AB

Drott säljer Stockholmsfastighet - försäljningsvinst 38 Mkr

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 13:01 CEST

Drott har sålt Smedsbacken 27 på Gärdet i Stockholm för 155 Mkr. Fastigheten har en uthyrbar yta om 6 400 kvm (varav 5 900 kvm kontor) och är fullt uthyrd. Största hyresgäst är Svenska Handelsbanken.

Försäljningen är ett led i Drotts nya strategiska inriktning, som innebär högre omsättningshastighet i portföljen samt försäljning av fastigheter där inga ytterligare åtgärder eller andra faktorer bedöms kunna medverka till att kassaflödet kan utökas och värde skapas.

Köpare är SPP Livförsäkring AB (helägt av Svenska Handelsbanken) med tillträde 2003-10-31.

Försäljningsvinsten om 38 Mkr före skatt löper på kvartal III.

Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10