Drott AB

Drott säljer tre bostadsfastigheter – försäljningsvinst 25,3 Mkr

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 14:29 CEST

På Södermalm i Stockholm har Drott sålt bostadsfastigheterna Ormsaltaren 1 och Vitbetan 35 för totalt 52,9 Mkr. Priset är 21 procent högre än externvärderingen per 2002-12-31. Fastigheterna har en uthyrbar yta om totalt 2 635 kvm, varav 2 146 kvm bostadsyta.

I centrala Malmö har Drott sålt Gamen 1 för 12,5 Mkr. Priset är 42 procent högre än externvärderingen per 2002-12-31. Fastigheten har en uthyrbar yta om 1 119 kvm, varav 976 kvm bostadsyta.

Köpare är bostadsrättsföreningar. Tillträde 2003-06-02 (Ormsaltaren 1) 2003-07-01 (Vitbetan 35 och Gamen 1).

Av försäljningsvinsten om 25,3 Mkr före skatt löper 8,6 Mkr på kvartal II och 16,7 Mkr på kvartal III.

Drott AB (publ)

Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10

Drott är under uppdelning i två fokuserade börsbolag:
Vid bolagsstämman 2004 tar aktieägarna ställning till ett förslag om utdelning av Bostadsaktiebolaget Drott, som blir ett aktivt, renodlat bostadsbolag i tillväxtregioner
Nuvarande Drott namnändrar till Fabege och blir ett aktivt, renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm.