Drott AB

Drotts styrelse rekommenderar Stenas bud

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 11:55 CEST

Styrelsen för Bostads AB Drott (publ) har i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes den 6 juli 2004 utvärderat Stena Fastighetsförvaltning AB:s offentliga erbjudande till innehavarna av aktier och konvertibla skuldförbindelser i Drott av den 29 juni 2004. Styrelsen rekommenderar aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser att acceptera Stenas erbjudande. Styrelsens fullständiga uttalande framgår nedan:

Se bilagt fullständigt pressmeddelande

Bostadsaktiebolaget Drott (publ) äger, förvaltar och förädlar bostadshus i svenska tillväxtområden. Koncernens fastighetsbestånd omfattar totalt cirka 1 100 000 kvm uthyrbar area, varav cirka 925 000 kvm utgörs av bostäder. Det samlade lägenhetsbeståndet uppgår till 13 400 lägenheter per den 30 juni 2004. Bolagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.