TradeTech Consulting

Dryga EU-böter stundar för felaktig rapportering av derivat­handel

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 12:19 CET

Företag, mäklare, banker och kapitalförvaltare riskerar dryga böter om de inte rappor­ter­ar sina derivataffärer på rätt sätt. Att uppfylla det nya regelverket har visat sig vara en stor utmaning.

Enligt förordningen European Markets Infrastructure Regulations (Emir), måste avslut i derivathandel efter den 12 februari 2014 rapporteras till ett av sex godkända trans­ak­tions­register. Ett stort problem är att data som utgör underlag för rapporteringen normalt inte lagras centralt utan måste sammanställas ur flera olika system - i den mån man inte investerar i en ny, gemensam plattform.

resources/emir/Emir gäller för både köp- och säljsidan för företag av alla storlekar och så kallade finan­siella motparter (t.ex. banker , investmentbanker och värdepappershandlare), inklusive företag, så kallade icke-finansiella motparter, även om innehavet endast omfattar ett enstaka derivatbaserat instrument.

Enligt Henrik Crone, partner i TradeTech Consulting, har många företag tagits på sängen av de nya reglerna, inte bara av de snäva tidsfrister för rapportering som nyligen tillkännagivits, utan även av den tunga börda som rapporteringen medför.


"Många av de små till medelstora företag som omfattas av bestämmelserna har antagit att rapporteringen skulle hanteras av deras bank, men detta är i många fall inte möjligt. Många av dessa företag har flera fragmenterade äldre plattformar. Dessutom är det vanligt med koncernintern derivathandel som bankerna saknar insyn i. Situationen förvärras ytterligare i de fall man arbetar med internationella motparter, där många inte erbjuder Emirredovisning för sina kunders räkning. De nya reglerna har orsakat stor oro i alla läger", säger Henrik Crone.


Felaktig rapportering kan bli kostsam. Enligt svenska Finansinspektionen kan böterna för bristande efterlevnad uppgå till fem miljoner euro enligt den svenska Emirlagen (2013:287[1]). Det är emellertid underförstått att myndigheterna kommer att tillämpa ett visst överseende under de första månaderna efter reglernas ikraftträdande.

För att underlätta rapporteringen har TradeTech Consulting lanserat en webbaserad lösning kallad Emiris.

"I korta drag - först identifierar vi de uppgifter som ska rapporteras, sedan omvandlas informationen för att bli Emirkompatibel för att slutligen skickas till valt trans­ak­tions­register. Naturligtvis ingår även rapportering, underhåll, avstämningar, övervakning etc. För detta utgår en startavgift av engångskaraktär och en månatlig serviceavgift", säger Henrik Crone.

"Vårt mål är att eliminera rapporteringsproblemet och göra Emirprocessen så smidig som möjligt för våra kunder. Redan nu står några börsnoterade företag på kö för att kunna komma igång med vår Emirtjänst den 12 februari och vi förväntar oss ytterligare efterfrågan nu när tidsfristen för rapporteringen blivit officiell", säger Henrik Crone.


Presskontakt
Henrik Crone, partner på TradeTech Consulting, tfn 0707-667 401,
henrik.crone@tradetechconsulting.com

Om TradeTech Consulting
TradeTech Consulting levererar outsourcing- och konsulttjänster till finansmarknadens aktörer. Vi grundades 1998 och skräddarsyr lösningar för företagens finansavdelningar, banker, finansiella institutioner, myndigheter och riksbanker. Vi är leverantörs- och hård­varuoberoende. Se även www.tradetechconsulting.com

För mer information om Emiris, se www.tradetechconsulting.com/resources/emir/.

Om Emir

Bakom regelverket står Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma.
Reglerna kom till efter finanskrisen 2008. Efter Lehmans konkurs och den nära kollap­sen för Bear Stearns har brister uppmärksammats, såsom avsaknad av mot­parts­­­risk­hantering och en bristande transparens i OTC-derivatmarknaden. Vid ett G20-möte i Pittsburgh i september 2009 antogs en resolution som resulterade i Emir.


De sex godkända transaktionsregistren är:

·  DTCC Derivates Repository Ltd., baserat i Storbritannien

·  Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A., baserat i Polen

·  Regis-TR S.A., med säte i Luxemburg

·  UnaVista Ltd., baserat i Storbritannien

·  ICE Trade Vault Europe Ltd., baserat i Storbritannien

·  CME Trade Repository Ltd., baserat i Storbritannien


Dessa transaktionsregister omfattar alla derivattillgångsslag; råvaror, kredit-, valuta-, aktie- , räntor m.fl., oavsett om kontrakten omsätts på eller utanför börsen.

[1] Lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.


About TradeTech Consulting
TradeTech Consulting is a leading consultancy to the treasury, asset management and capital markets segments. Combining in-depth segment expertise with comprehensive capabilities, TradeTech Consulting offers a complete range of services to its customers spanning from management consulting to technology to sourcing of entire functions or systems. Established in 1998, TradeTech Consulting serves leading financial institutions and companies worldwide. Visit us at www.tradetechconsulting.com.