Linköpings kommun

​Drygt 1 000 fler Linköpingsbor under 2015

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 16:27 CET

Vid årsskiftet 2015-2016 bodde nästan 153 000 invånare i Linköping, en ökning med 1 085 personer jämfört med året innan. Under året gjorde Skatteverket en rensning av folkbokföringen, vilket gör siffrorna för utflyttning större än tidigare. Det visar Linköpings kommuns Statistik och utredningar.

Linköpings kommun fortsätter att växa. Vid årsskiftet bodde 152 966 personer i kommunen.1 859 barn föddes, tre färre än 2014. Födelsenettot uppgick till 631 personer.

Statistiken visar att folkökningen 2015 var mindre än den 2014, då befolkningen växte med drygt 1 600 personer. Den formella utflyttningen från kommunen var ovanligt stor, vilket beror på att Skatteverket under 2015 gjorde en folkbokföringskontroll. Den visade att 8 376 flyttade från kommunen, varav 1 175 till ett annat land.

En anledning är att Skatteverket under den senare delen av året gjorde en genomgång av befolkningsregistret i Linköpings kommun. Skatteverket gör fortlöpande sådana genomgångar av folkmängden i kommunerna. Inför det arbetet hade verket identifierat 716 personer folkbokförda i Linköping som saknade uppehållstillstånd.

De flesta har sin senast kända adress i Ryd, varför det är rimligt att anta att flera av dem kommit hit som utbytesstudenter vid universitetet och sedan flyttat från Sverige utan att tänka på att de skulle lämna in en flyttningsanmälan. Enligt Skatteverkets bedömning är det rimligt att folkmängden i Linköping minskar med 500-550 personer på grund av denna rensning i befolkningsregistret.

Ur statistikmeddelandet:

  • Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 085 personer 2015.
  • Vid årsskiftet bodde 152 966 personer i kommunen.
  • Antalet födda barn uppgick till 1 859, vilket var tre färre än förra året.
  •  Födelsenettot uppgick till 631 personer i kommunen.
  • Flyttnettot blev 442 personer, vilket var 590 personer färre än förra året.
  • Länets folkmängd ökade med 3 556 personer, vilket var 701 personer färre än 2014. Linköpings andel av ökningen var 31 procent.
  • Den formella utflyttningen från kommunen var större än någonsin tidigare, på grund av rensning i befolkningsregistret. 8 376 flyttade från kommunen, varav 1 175 till ett annat land.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.