Försäkringskassan

Drygt 12 000 föräldrar kan söka jämställdhetsbonus

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 15:31 CET

Försäkringskassan har i dagarna skickat ut brev till drygt 12 000 föräldrar som har delat lika på föräldrapenningen så att de har möjlighet att söka jämställdhetsbonus.

Försäkringskassan sammanställer årligen uttaget av föräldrapenning och skickar automatiskt ut ansökningsblanketter till de föräldrar som blir berättigade till minst en bonusdag. Ansökan ska vara inkommen till Försäkringskassan senast 1 mars.

Det är de föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn som har rätt till jämställdhetsbonus. Barnet ska vara fött efter den 30 juni 2008. Jämställdhets¬bonus lämnas även för adopterade barn där föräldern fått barnet i sin vård efter 30 juni 2008.

Jämställdhetsbonus ges till den förälder som vid slutet av det år som bonusen avser har tagit ut flest föräldrapenningdagar. För att få jämställdhetsbonus måste båda föräldrarna ha tagit ut minst 60 föräldrapenningdagar var.

Som mest kan man få 100 kronor per dag i jämställdhetsbonus, eller totalt 13 500 kronor om man delat lika på föräldrapenningen.

Föräldern får jämställdhetsbonusen insatt på sitt skattekonto.

– Bonusen är en jämställdhetsåtgärd tänkt att uppmuntra föräldrar att i högre utsträckning dela på föräldrapenningdagarna. Den har också till syfte att öka jämställdheten på arbetsmarknaden, säger Ann Eva Askensten, verksamhets¬områdeschef.

– Bonusen gäller för barn födda från 1 juli 2008, så det är ännu lite för tidigt att säga om den har haft någon inverkan på uttaget, säger Ann Eva Askensten.

Av de föräldrapenningdagar (oavsett barnets ålder) som togs ut under 2009 så togs 77,7 procent ut av kvinnor och 22,3 procent ut av män.

På Försäkringskassans webbplats finns mer information om jämställdhetsbonus där finns också ett planeringsverktyg för att räkna ut sin eventuella bonus.

Fakta

– Jämställdhetsbonus gäller barn födda eller adopterade efter 30 juni 2008
– Föräldrarna måste ha gemensam vårdnad om barnet
– Båda föräldrarna måste ha tagit ut minst 60 föräldrapenningdagar var
– Bonusen beräknas i efterhand och sätts in på förälderns skattekonto
– Försäkringskassan sänder ut ansökningsblanketten till den förälder som kan ansöka om bonus.
– Den förälder som har tagit ut flest dagar totalt med föräldrapenning under ett kalenderår får jämställdhetsbonus om han eller hon arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning
– Om man som familj vill få maximalt antal bonusdagar, ska man dela exakt lika på de så kallade sjukpenningnivådagarna som berättigar till jämställdhetsbonus. Dessa är de 270 föräldrapenningdagarna som återstår efter det att båda föräldrarna tagit ut 60 dagar var.
– Då kan bonusen som mest bli 13 500 kronor.

Jämställdhetsbonus – personer fördelat på län och kön [pdf 18 kB]

Pressmeddelandet i pdf-format [pdf 20 kB]

För kommentar
Ann Eva Askensten, 010-116 95 67

För information
Mats Mattson, 010-116 96 86


Presskontakt 010-116 98 88
Ann-Sofi Blomkvist, Presschef
010-116 91 97, 073-809 17 42
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80