Universitets- och högskolerådet

Drygt 14 000 nyanlända får onlinekurser i svenska

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2016 13:18 CEST

Universitet, skolor och organisationer i Sverige tilldelas totalt 14 675 licenser för språkkurser online som riktar sig till nyanlända. Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor delar ut licenserna, som ska ge bland annat asylsökande möjlighet att lära sig svenska.

Mot bakgrund av flyktingsituationen i Europa har EU-kommissionen beslutat att språkkurser, som normalt sett riktar sig till studenter, volontärer och elever som ska utomlands genom Erasmus+, även ska kunna användas av nyanlända. Universitet, skolor och organisationer i Sverige har kunnat ansöka om extra språkkurser för det ändamålet, och intresset har varit stort.

– Det är glädjande att så många vill bidra i den flyktingsituation som råder, säger Maria Linna Angestav, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR). Vi hoppas att det här ska ge nyanlända ökade möjligheter att komma in i svenska språket.

– Vi är glada att EU-samarbetet kan ge stöd på flera sätt till flyktingsituationen, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. Och precis som i det övriga arbetet med flyktingsituationen är det oerhört inspirerande att se civilsamhällets engagemang.

De organisationer som tilldelas språklicenserna kommer, i samarbete med lokala aktörer, se till att nyanlända runt om i Sverige får tillgång till kurserna. Utöver svenska finns kurser i ytterligare elva europeiska språk.

Vilka organisationer tilldelas språkkurser för nyanlända?

I bilagan nedan hittar du information om alla läroäten, skolor och organisationer i Sverige som tilldelas språklicenser:

Beviljade språkkurser för nyanlända inom Erasmus+ 2016 (pdf)

Språkkurserna en del av Erasmus+

Licenserna för språkkurser delas ut inom Erasmus+, EU:s program för europeiskt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott för åren 2014 till 2020. De organisationer som tidigare haft språkkurser inom Erasmus+ har kunnat ansöka om de extra licenserna för nyanlända. Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ansvariga för Erasmus+ i Sverige.

Kontakt

Gunnel Rydholm Olsson
Enhetschef, UHR
010-470 04 63

Kinna Brundin
Tillförordnad kommunikationschef, MUCF
070-663 39 18

Pressfunktionen UHR
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.