Flemingsberg

Drygt 20 nya affärer resultatet från Kraftcentrum Flemingsberg - presenterade under konferensen Innovation for Health

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 12:49 CEST

Under konferensen Innovation for Health redovisades resultatet från det innovationsutvecklande projektet Kraftcentrum Flemingsberg. Här samlades politiska beslutsfattare, vård- och omsorgsaktörer samt representanter från Stockholms innovationssystem under en halvdag arrangerad av Flemingsberg Science.


– Flemingsbergsmodellen är ett genombrott när det gäller sättet att arbeta inom innovationsutveckling. Efter tre års arbete har vi skapat en modell som sammanför akademi, näringsliv och samhälle för att utveckla svenska sjukvård, säger Chris Heister, landshövding i Stockholms län, och ordförande i stiftelsen Flemingsberg Science.


Bevisad med över 20 affärer

Flemingsbergsmodellen är en generiskt uppbyggd modell för innovationsutveckling, och bevisad med över 20 affärer. Modellen är utvecklad i Flemingsberg Science projekt Kraftcentrum Flemingsberg.


Här har entreprenörer och finansiärer bjudits in för att leda uppstarten av företag med starkt affärsfokus, beprövade grundarteam och god finansiering. Genom att bevara banden med akademi och klinik kan företagen byggas för långsiktig innovativ utveckling.


Drygt 10 nya företag

Bland resultatet finns 500 idéer/behov identifierade via proaktiv scouting, och i samarbete med övriga aktörer i Flemingsbergs och Stockholms innovationssystem.


Drygt 60 koncept har förädlats genom modellen varav 45 procent haft kvinnliga behovs-/idébärare. Drygt 10 nya företag har startats och ytterligare drygt 10 case drivs vidare i samarbete med medicintekniska företag.

Projektet har bidragit till finansiering av casen med närmare 21 miljoner från Almi, VINNOVA och Socialdepartementet m.fl.

Mer om konferensen Innovation for Health, samt projektet Kraftcentrum Flemingsberg, hittar du på: http://www.innovationforhealth.se/

Nedladdningsbara pressbilder: http://www.innovationforhealth.se/press


Presskontakter:

Björn Varnestig, VD, Flemingsberg Science, Tel: +46 708 38 04 59, bjorn.varnestig@flemingsberg.se

Lena Strömberg, Project Manager, Tel. +46 708 55 68 78, lena.stromberg@flemingsberg.se


OM FLEMINGSBERG
År 2030 ska Flemingsberg vara ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, näringsliv, vetenskap och nyföretagande - en plats där kunskap driver näringslivet. Stiftelsen Flemingsberg Science förverkligar kunskapsstaden Flemingsberg. Läs mer på www.flemingsberg.se