Trollhättans stad

Drygt 200 plusjobb i farozonen – ökade kostnader när merkostnadsersättning försvinner

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 11:49 CET

Regeringen beslutade i veckan om en förändring vad gäller förutsättningarna för plusjobb. Förändringen rör merkostnadsersättningen – och kan få stora konsekvenser för de 230 plusjobb som finns inom Trollhättans Stad.

– Vi vill gärna ha kvar jobben, men som det ser ut nu är det tveksamt om vi klarar av det rent ekonomiskt. Försvinner merkostnadsersättningen betyder det ökade kostnader på omkring sju miljoner kronor, konstaterar kommunalrådet Margreth Jonsson.

I Trollhättans Stad finns idag 230 plusjobbare. Regeringen har stoppat nya insatser, men de som redan fått ett jobb har möjlighet att vara kvar. Förändringarna i merkostandsersättningen gör dock att förutsättningarna blir helt annorlunda för de plusjobbare som är igång.

– Jag tycker det är väldigt olyckligt att det blir så här. Nu måste vi sätta oss ner i Arbetsmarknads- och socialnämnden och diskutera hur vi ska göra. I dagsläget känns det ganska osäkert, konstaterar Margreth Jonsson som är ordförande i nämnden.


Vid ytterligare frågor kontakta Margreth Johnsson, kommunalråd och ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden, 0520-49 79 26, 070-595 34 18.Fakta merkostandsersättning

 Arbetsgivarna kan idag få en merkostnadsersättning på 100 kronor per arbetsdag för anställda i plusjobb för vilka särskilda insatser genomförs enligt den anställdes utvecklingsplan. Denna ersättning avskaffas helt från 15 mars.

 Även den merkostandsersättning på 150 kronor per dag som arbetsgivaren erhåller för anställd som omedelbart före plusjobbsanställningen varit inskriven i aktivitetsgarantin avskaffas samma datum.