Dramaten

Drygt 226 000 besökare på Dramaten 2008

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 16:15 CEST

Idag har det varit årsstämma på Dramaten. Dramaten har under det gångna verksamhetsåret 2008 haft 30 produktioner på repertoaren. Totalt 1213 föreställningar inklusive gästspel, turné och övriga arrangemang har spelats på åtta scener. Beläggningen har under år 2008 uppgått till 68 % mot 77 % år 2007 och därmed har också biljettintäkterna minskat. Totalt antal besökare var 226 049 mot 259 390 år 2007 .

 

Resultatet före bokslutsdispositionen var år 2008 -6 575 tkr mot -5 231 tkr år 2007. Det egna kapitalet uppgick till 19,1 mkr. Obeskattade reserver uppgick till 3,4 mkr. Likvida medel har minskat med 12,9 mkr till 50,6 mkr.

 

Efter årsstämman bloggar Marie-Louise Ekman med allmänheten kring frågor som rör teatern. Svaren redovisas följande dag.

 

 

Hela årsredovisningen finns att läsa som pdf på www.dramaten.se under fliken Om Dramaten.

 

 

För mer information kontakta: Ulrika Nilsdotter Geiger, presschef, tel: 08-665 61 22,

mobil: 070-372 61 22, ulrika.nilsdotter.geiger @dramaten.se

 

Dramaten är Sveriges nationalscen med ansvar att framföra såväl den klassiska dramatiken som nyskriven svensk och utländsk dramatik.1788 grundades Dramaten av Gustav III och Dramatenhuset vid Nybroplan invigdes 1908.
Varje år spelar Dramaten cirka 1000 föreställningar för drygt 250 000 personer på sju egna scener samt på turné. Marie-Louise Ekman är VD och konstnärlig ledare. Teatern har omkring 330 årsanställda varav cirka 90 skådespelare. Dramaten är ett statligt aktiebolag som leds av en styrelse utsedd av regeringen.


Ulrika Nilsdotter Geiger
Presschef/Press & Publicity
Tel: 0703-726 122, 08-665 6122
ulrika.nilsdotter.geiger@dramaten.se