Naturvårdsverket

Drygt 226 miljoner kronor i slutliga bidrag till lokala investeringsprogram

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 14:15 CEST

Rådet för investeringsstöd har den 6 oktober 2004 fattat beslut om slutliga LIP-bidrag till Alvesta, Karlstad, Kungsbacka, Lilla Edet, Nykvarn, Landskrona, Tranås, Trosa och Överkalix kommuner. Dessa har beviljats sammanlagt 226 miljoner kronor i bidrag till sina lokala investeringsprogram.

- Totalt rör det sig om miljöinvesteringar för närmare 800 miljoner kronor som har gjorts i dessa kommuner. Det är investeringar som leder till bestående resultat i form av bland annat minskade koldioxidutsläpp och bevarande av naturmiljöer, säger Gunnel Horm, chef för enheten för investeringsprogram.

Rådet för investeringsstöd är utsett av regeringen och har till uppgift att fatta beslut i ärenden som rör bidrag till de lokala investeringsprogrammen. De nio kommuner som nu har fått sina program slutreglerade har satsat på ett brett fält av åtgärder, från utbyggnad av fjärrvärmenät till våtmarker, restaurering av naturmiljöer, nya cykelvägar och folkbildningsåtgärder.

I Överkalix har stora bostads- och industriområden utanför centralorten anslutits till fjärrvärmenät. 7 685 MWh per år har ställts om till förnybar energi. Även Tranås och Alvesta har satsat stort på fjärrvärme. Flera av kommunerna har anlagt våtmarker. Karlstad har blivit cykelstad och satsat på biologisk mångfald medan Kungsbacka investerat i klimatstyrning. Landskrona har infört eldrivna trådbussar och i Lilla Edet har samarbetet mellan kommunen och SCA Edet Bruk resulterat i en fastbränslepanna. Trosa har investerat i en rötningsanläggning och arbetat med folkbildning och Nykvarn har investerat 56 miljoner kronor i kvicksilversanering av en sjö.

Riksdagen har avsatt 6,2 miljarder kronor för att stödja åtgärder i kommunerna som syftar till att öka den ekologiska hållbarheten i samhället. Genom de lokala investeringsprogrammen – LIP – har det under perioden 1998-2002 sammanlagt delats ut bidrag till 211 lokala investeringsprogram i 161 kommuner, vilket representerar 1 814 projekt. Totalt beräknas 27,3 miljarder kronor investeras i miljöförbättrande åtgärder.

Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/dokument/aktuellt/nyheter/nyheter.htm#lip

Se även: http://www.naturvardsverket.se/dokument/hallbar/invprog/lip/lip.htm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnel Horm, chef enheten för investeringsprogram, 08-698 16 44, 070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27
Anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.