Universitets- och högskolerådet

Drygt 260 000 Euro till Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 10:00 CEST

EU-kommissionen kommer att bevilja Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 268 771 euro för att genomföra ett pilotprojekt som handlar om att stärka den produktionstekniska utbildningen. Det förhandsbeskedet har Internationella programkontoret fått.

- Nu startar kontraktsskrivningsprocessen, och om den går som den ska så startar projektet senast första oktober.
Det säger Boo Sjögren, generaldirektör för den statliga myndigheten Internationella programkontoret, som förhandlat med EU-kommissionen om vilka svenska projekt som ska få stöd.

Projektet kallas EPRODE - European Production Engineer, och handlar om att stärka den produktionstekniska utbildningen, bl a genom inventering och specificering av innehåll för en europeisk modell på grundläggande högskolenivå.
- Vi hoppas att projektet både ska bidra till att utveckla kvaliteten i yrkesutbildningen och leda till förbättrade möjligheter till kompetensutveckling i arbetslivet, säger Boo Sjögren.

Projektet genomförs inom ramen för EU-programmet Leonardo da Vincis pilot- och nätverksdel, som i Sverige handläggs av Internationella programkontoret.
EU-kommissionen har gett förhandsbesked om stöd till sex svenska projekt som sammanlagt ska få 1 611 205 euro.
- Det är mycket glädjande att vi Sverige fått igenom sex spännande projekt i den mycket hårda europeiska konkurrensen, säger Boo Sjögren.

För mer information, kontakta:
Hans Grönlund, Tfn 0708-453 765.

Han kan också berätta vem som är kontaktperson för projektet.

Besök gärna vår webbplats www.programkontoret.se där finns också information om programmet Leonardo da Vinci pilot- och nätverksprojekt.