Riksförsäkringsverket

Drygt 290 000 fick sjukpenning i april

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 10:57 CEST

Under april betalades sjukpenning ut till 293 000 personer, vilket var 38 700 färre än under april 2003. Den 1 juli 2003 infördes den tredje sjuklöneveckan som är en del av förklaringen.

Ohälsotalet. Ohälsotalet som är mått på de samlade utbetalningarna för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt rehabiliteringsersättning fortsätter minska, om än marginellt.

Färre långtidsjukskrivna. I slutet av februari 2004 hade 129 700 personer varit sjukskrivna längre tid än ett år. Det är 860 färre än månaden innan och 4 300 färre än ett år tidigare.

Fler med sjukersättning/aktivitetsersättning (förtidspensioner). I maj får 520 600 personer förtidspension vilket är 32 700 fler än under maj 2003. Antalet nya förtidspensionärer ökar kraftigt. Under 2003 handlade det om knappt 60 000 personer. Sedan maj 2003 har 73 100 personer blivit förtidspensionerade. Utvecklingen är inte oväntad, men oroande. Det totala ohälsotalet minskar dock, vilket visar att minskningarna på sjukpenningsidan uppväger ökningarna vad gäller förtidspension.

Kostnaderna. Kostnaden för sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning i april 2004 ökade marginellt (1,1 procent) jämfört med april 2003. Ökade kostnader för sjuk- och aktivitetsersättning motsvarades i stort av minskade kostnader för sjukpenning. Detsamma gällde för januari, februari och mars vilket betyder att det sker en utplaning av kostnaderna för en hel
12-månadersperiod.

Kommentarer:
Försäkringsdirektör, Siwert Gårdestig, 08-786 94 10

Sakkunnig:
Bertil Thorslund, 08-786 98 10

Presskontakt:
08-786 98 88
Robin Lapidus 08-786 97 21, 070-211 97 21

Webbplatser:
www.rfv.se www.forsakringskassan.se