Universitets- och högskolerådet

Drygt 480 000 Euro till samarbetsprojekt som svenska högskolor deltar i

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 16:32 CEST

EU-kommissionen har beviljat fyra projekt som svenska högskolor deltar i sammanlagt 486 724 euro.
Projekten genomförs inom ramen för det EU-finansierade samarbetsprogrammet EU-USA.
- Förhoppningen är att projekten ska bidra till utvecklade samarbetsformer mellan svenska, andra europeiska och amerikanska lärosäten, säger Boo Sjögren, generaldirektör för den statliga myndigheten Internationella programkontoret som administrerar programmet i Sverige.

I tre av de fyra projekten med svenskt deltagande har en svensk högskola eller ett universitet rollen som projektansvarig. Endast Nederländerna ansvarar för fler, med fem projekt. De projekt, med svenskt deltagande, som beviljats stöd är:

•Certificate in International Education: Developing Educators for a Global Society. Projektet syftar till att ta fram ett certifikat för lärare inom internationell utbildning. Inom ramen för projektet samarbetar Malmö högskola med tre amerikanska lärosäten, ett från Storbritannien samt ett från Nederländerna. Malmö högskola är projektsamordnare. Beviljat anslag är 134 914 euro.

•Music Study, Mobility and Accountability – a cooperative project for European and American institutions for Professional Music Training. Projektet syftar till att skapa ett långsiktigt utbyte mellan fem framstående musikhögskolor i EU och USA. Inom ramen för projektet samarbetar Malmö högskola med tre amerikanska lärosäten, ett från Storbritannien samt två från Nederländerna. Musikhögskolan i Malmö deltar som partner och projektet samordnas av Noord Nederlands Conservatorium. Beviljat anslag är 73 883 euro.

•AGE: NICE Advancing Gerontologic Education: Nursing through International Collaborative Endeavors. Projektet syftar till att utveckla en kostnadseffektiv gerontologisk hälsovård. Inom ramen för projektet samarbetar Högskolan i Kalmar med tre amerikanska lärosäten, ett från Irland samt ett från Italien. Högskolan i Kalmar är projektsamordnare. Beviljat anslag är 146 312 euro.

•RENEEUS – Regional Education Network between the European Union and the United States. Projektet syftar till att utveckla ett tvärvetenskapligt och regionalt samarbete mellan regioner som genomgår sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar. Inom ramen för projektet samarbetar Umeå universitet med tre amerikanska lärosäten, ett från Spanien samt ett från Tyskland. Umeå universitet är projektsamordnare. Beviljat anslag är 131 615 euro.
- Mot bakgrund av att EU-kommissionen beviljade medel till totalt 13 projekt är Sveriges deltagande i programmet högt, säger Boo Sjögren.

För mer information, kontakta:
Cecilia Andrae.
Tfn 08-453 72 59.
Hon kan även berätta om vilka som är kontaktpersoner för projekten vid högskolorna.

Besök gärna vår webbplats www.programkontoret.se där finns också information om programmet EU-USA.