Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Drygt 6 000 fler medlemmar i a-kassorna under oktober - den hittills största ökningen under 2009

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 08:48 CET

Arbetslöshetskassorna hade 3 355 000 registrerade medlemmar i oktober 2009. Det var 6 200 fler registrerade medlemmar i jämförelse med september 2009. Detta innebar en ökning på 0,18 procent under oktober 2009. Detta var den största förändringen under 2009 av antalet registrerade medlemmar i arbetslöshetskassorna.

De fyra kassor som har haft störst förändring av antalet medlemmar under oktober 2009 var Akademikernas (+2 765 medlemmar), Kommunalarbetarnas (+858 medlemmar), Alfa-kassan (+839 medlemmar) och Småföretagarnas arbetslöshetskassa (+755 medlemmar).

Sedan oktober 2008 t o m oktober 2009 har antalet registrerade medlemmar i arbetslöshetskassorna ökat med 41 400 personer. Detta innebar en ökning på 1,25 procent från oktober 2008.

De fyra arbetslöshetskassor som har haft störst positiv medlemsförändring under perioden oktober 2008 till oktober 2009 är Akademikernas (+27 900 medlemmar), Unionens (+10 500 medlemmar), Småföretagarnas (+6 600 medlemmar) och Alfa-kassans arbetslöshetskassa (+6 000 medlemmar).

De fyra kassor som har haft störst negativ medlemsförändring under samma period är IF Metall (-15 700 medlemmar), GS
(-1 900 medlemmar), Sv Handels och arbetsgivares (-1 400 medlemmar) och ST:s arbetslöshetskassa (-800 medlemmar).

Länk till statistiken