Universitets- och högskolerådet

Drygt 6 500 000 Euro till EU-projekt med svenskt deltagande

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 09:23 CEST

EU-kommissionen har beviljat arton projekt, som svenska lärosäten och organisationer deltar i, sammanlagt 6 542 397 euro. Projekten genomförs inom det EU-finansierade samarbetsprogrammet Tempus.

- Tanken är att projekten ska främja den demokratiska utvecklingen och högre utbildningen i Oberoende staters samvälde, på västra Balkan, i Nordafrika och i Mellanöstern.
Det säger Boo Sjögren, generaldirektör för den statliga myndigheten Internationella programkontoret, som administrerar programmet i Sverige.

I fjorton av de arton projekten med svenskt deltagande har ett svenskt lärosäte eller en organisation rollen som projektansvarig. De projekt, med svenskt deltagande, som beviljats stöd avser samarbete med bland annat följande länder och inom följande områden:

• Management: Egypten, Jordanien, Marocko.
• Ljud- och vibrationskontroll: Egypten.
• Klinisk farmakologi: Egypten.
• IT och trådlös teknik: Jordanien.
• Miljövetenskap: Palestinska myndigheten.
• Fastighetsrätt: Vitryssland.
• Miljövetenskap: Moldavien.
• Geografisk informationsteknologi: Moldavien.
• Elektroniska lösningar för bibliotek, Geografiskt informationsnätverk för Barentsregionen, Entreprenörskap: yssland.
• IT-utbildning för universitetsanställda i Uzbekistan.
• Reformering av apotekarutbildning: Makedonien.
• Reformering av doktorandutbildning inom konst och media: Serbien och Montenegro.

I projekten deltar följande svenska lärosäten: KTH, Karolinska institutet, Växjö universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholm School of Entrepreneurship, Stockholms universitet, Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, Malmö högskola, Högskolan Gotland och Högskolan i Borås.
Varje projekt pågår i två eller tre år och har en budget på max 500 000 euro.

Boo Sjögren konstaterar att det gått väldigt bra för Sverige denna ansökningsomgång.
- Det svenska deltagandet är mycket större än under 2003. Sverige har ökat sin andel i projekten från fem till 16 procent. Det är väldigt positivt.
Endast de stora medlemsländerna Frankrike, Storbritannien och Tyskland har fler beviljade projekt än Sverige.

För mera information, kontakta Cecilia Andrae, handläggare. Tfn 08-453 72 59 eller 070-644 45 48.