Universitets- och högskolerådet

Drygt 69 000 vill skriva högskoleprovet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 13:28 CEST

Statistik från Universitets- och högskolerådet visar att 69 713 personer har anmält sig till högskoleprovet den 25 oktober. Det är en ökning med knappt 10 procent jämfört med hösten 2013 – antalet anmälningar till höstprovet tangerar de senaste höstarnas toppnoteringar på runt 70 000 anmälda.

Hösten 2011 fick högskoleprovet fler kvantitativa och färre verbala uppgifter – fördel­ningen är numera 50-50. Syftet med förändringen var att förbättra möjligheten att förutsäga hur väl studenten kommer att klara sin utbildning. Antalet anmälningar minskade under första året med det nya högskoleprovet, mycket beroende på att extra många tog sista chansen att göra det gamla provet våren 2011. Sedan hösten 2012 har anmälningarna ökat och är nu tillbaka på samma nivåer som i slutet av 1990-talet.

– Det är positivt att intresset för högskoleprovet ökar, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen på UHR. Fler och fler börjar inse fördelen med att göra högskoleprovet eftersom man då kan vara med och konkurrera i ytterligare en urvalsgrupp. En och annan kan ha tagit den sista chansen att göra provet innan anmälningsavgiften höjs – från och med i vår kostar det 450 kronor att anmäla sig till högskoleprovet.

Den 25 oktober genomförs högskoleprovet i sin nya form för sjunde gången. Totalt har 69 713 anmält sig, vilket är 6 301 fler än antalet anmälda hösten 2013. UHR:s statistik visar att 80 procent av de som har anmält sig är 24 år eller yngre. Födda 1996 är den enskilt största årgången med 15 949 anmälda.

Den äldre gruppen (25 år och uppåt) har ökat med drygt 14 procent i jämförelse med hösten 2013, från 12 060 till 13 800 anmälningar. Antalet anmälda gymnasieelever (16-18 år) ökar med knappt 13 procent, från 18 272 hösten 2013 till årets notering på 20 616. En möjlig förklaring till ökningen kan vara att gymnasieelever känner sig osäkra på hur deras betyg kommer att stå sig i konkurrensen när de söker till högskolan. Ett resultat från högskoleprovet kan öka chanserna att bli antagen när de senare ska söka högskoleutbildningar.

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. 

Kontaktpersoner:

Mattias Wickberg
010-470 03 66

Ann Sofie Fredriksson
010-470 03 56 

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press[at]uhr.se

Högskoleprovet ht 2014, Antal registrerade, godkända anmälningar
(med ht 2013 som jämförelse)

Lärosäte

HT 2014

HT 2013

Förändring HT2014 - HT2013 (antal)

Förändring HT2014 - HT2013 (procent)

Göteborgs universitet

8 497

7 699

798

10,36

Lunds universitet

7 930

6 887

1 043

15,14

Linköpings universitet

3 489

3 097

392

12,66

Stockholms universitet

19 288

17 532

1 756

10,02

Högskolan i Gävle

1 426

1 428

-2

-0,14

Uppsala universitet

3 406

3 236

170

5,25

Mälardalens högskola

3 234

2 902

332

11,44

Högskolan i Skövde

1 562

1 384

178

12,86

Högskolan i Halmstad

1 554

1 392

162

11,64

Mittuniversitetet

1 760

1 592

168

10,55

Luleå tekniska universitet

1 154

1 022

132

12,92

Örebro universitet

1 999

1 808

191

10,56

Högskolan Dalarna

1 391

1 296

95

7,33

Högskolan Kristianstad

1 178

1 039

139

13,38

Högskolan i Jönköping

2 394

2 235

159

7,11

Högskolan Väst

1 397

1 371

26

1,90

Linnéuniversitetet

2 378

2 279

99

4,34

Högskolan i Borås

1 253

1 147

106

9,24

Blekinge Tekniska Högskola

881

771

110

14,27

Umeå universitet

1 860

1 742

118

6,77

Karlstads universitet

1 682

1 553

129

8,31

Totalt betalda

69 713

63 412

6 301

9,94

Universitets- och högskolerådet erbjuder individer, skolor, lärosäten, myndigheter och organisationer stöd vid val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden samt utveckling genom internationellt samarbete. Myndigheten har cirka 235 anställda.