Texas Onshore

Drygt 90 000 dollar i kassaflöde i juli

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 08:44 CEST

Texas Onshore Resources hade under juli ett nettokassaflöde på USD 90 688 efter skatter och kostnader. Produktionskostnaden för källan Rust fördyrades med cirka USD 8 000 på grund av smärre mekaniska produktionsproblem.

- Detta problem kommer även att påverka nästa månads kassaflöde, säger Texas Onshores VD Thord Lernesjö.
- För närvarande håller vi på att analysera problemet för att ta fram det bästa åtgärdsprogrammet. Vi räknar med att problemet är åtgärdat under september månad.

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-30 30 80, thord@lernesjo.com,
www.texasonshore.se