ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Drygt hälften av 1998 års nystartade företag fortfarande verksamma tre år efter start

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2003 09:00 CEST

Drygt hälften av 1998 års nystartade företag var fortfarande verksamma tre år efter start. Högst grad av överlevnad uppmättes i Hallands län. Där var överlevnadsgraden 62 procent. Branschgruppen med störst andel fortfarande verksamma företag var Transport, magasinering och kommunikation med en överlevnadsgrad på drygt 65 procent. Detta visar ny statistik från ITPS.

Antalet nystartade företag i Sverige 1998 var cirka 34 000. Av dessa var 55 procent fortfarande verksamma tre år efter start. Andelen vilande företag var 13 procent, medan andelen
nedlagda företag uppgick till 15 procent. Omkring 3 procent av företagen hade försatts i konkurs.

På regional nivå var överlevnadsgraden högst i Hallands län där drygt 60 procent av företagen fortfarande var verksamma tre år efter start. I nio av länen, oavsett bransch, var överlevnadsgraden lägre än genomsnittet för riket.

Överlevnadsgraden var större bland företag med verksamhet inom industrisektorn jämfört med tjänstesektorn, 61 respektive 54 procent. Störst överlevnadsgrad uppmättes för företag med verksamhet inom Transport, magasinering och kommunikation. Där var 2 av 3 företag fortfarande verksamma tre år efter start.

Av de företag med kvinnlig ledning som startades 1998 var vartannat företag fortfarande verksamt tre år senare. Detta kan jämföras med företag med manlig ledning där överlevnadsgraden var 57 procent. Högst överlevnadsgrad hade dock företag med gemensam ledning. Dessa företag hade en överlevnadsgrad på 64 procent.

Överlevnadsgraden bland företag där företagaren fått starta eget-bidrag var 52 procent, vilket är fyra procentenheter lägre än överlevnadsgraden för företag där företagaren inte fått starta eget-bidrag.

Tillsammans omsatte de fortfarande verksamma företagen drygt 31,5 miljarder kronor år 2001, vilket motsvarar knappt 1,7 miljoner kronor per företag. Skillnaden var emellertid stor mellan olika branscher. Mellan 1998 och 2001 ökade såväl antalet sysselsatta som antalet heltidssysselsatta med minst en person i vart femte fortfarande verksamt företag. Antalet sysselsatta ökade under perioden med drygt 40 procent, från drygt 33 500 år 1998 till knappt 48 000 år 2001.

Hämta rapporten Uppföljning av 1998 års nystartade företag - tre år efter start på www.itps.se

För ytterligare information:
Anders Wiberg eller Fredrik Andersson, ITPS
063-16 66 00 (vxl), e-post: anders.wiberg@itps.se eller fredrik.andersson@itps.se