Upplands Lokaltrafik

DSB Uppland vinnare i UL:s tågtrafikupphandling

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 11:39 CEST

I den upphandling av Upptågstrafiken som UL (Upplands Lokaltrafik) genomfört har tilldelningsbeslut fattats av UL:s styrelse. DSB Uppland AB, ett dotterbolag till danska DSB, har lämnat det vinnande anbudet.

UL har genomfört en upphandling av Upptågstrafiken för de kommande 10,5 åren och tilldelningsbeslut har fattats av UL:s styrelse vid ett extra styrelsesammanträde på onsdagskvällen. DSB Uppland AB är vinnare och har lämnat det bästa anbudet.

- UL välkomnar DSB som blir en ny aktör på tågmarknaden här i länet och vi ser fram emot det samarbete som inleds kommande sommar, säger UL:s VD Malte Burwick.

Sedan tidigare har DSB Sverige AB, genom dotterbolag, flera tågtrafikuppdrag bland annat Öresundståg och från 12 december huvuddelen av pendeltågen som körs för Västtrafik i Västra Götalands län.

Underlaget för upphandlingen bygger på dagens trafik med 10 tågsätt och trafikstart för det nya avtalet är 12 juni 2011.

I dag körs Upptåget av SJ AB, som valde att inte lämna något anbud.

Av de sex företag som kvalificerades att lämna anbud var det fyra företag som deltog och lämnade anbud. Samtliga anbud uppfyller skallkraven varför lägsta utvärderingspris kom att bli avgörande.

Utvärderingspriset för DSB Upplands anbud för hela avtalsperioden är på 517,2 mnkr. Motsvarande utvärderingspris från de övriga tre anbudsgivarna är 593,9 mnkr, 611,0 mnkr och 632,9 mnkr. Till detta kommer årliga rörliga ersättningar på ca 35 mnkr/år som grundar sig på resande samt försäljning.
Samtliga anbudsgivare har meddelats resultatet.

Information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av:
UL – Informationschef Sture Jonsson, tel 018 - 65 99 08 eller 070-212 03 85.
DSB Uppland AB – Presschef Anneli Evers, tel 0200 110 383.

UL(Upplands Lokaltrafik) ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Verksamheten omfattar linjetrafik med buss och tåg, Upptåget. Totalt används ca 340 bussar och 10 tåg. UL ägs av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner.