Centerpartiet i Västra Götaland

- Du är svaret skyldig, Gert-Inge!

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 15:50 CET

- Det är glädjande att kollektivtrafikresandet ökar. Med dagens system blir varje ny resenär en ökad kostnad. Och här har (s), (v) och (mp)- ledningen förvärrat läget, det sade Kristina Jonäng i en interpellationsdebatt i Regionfullmäktige med Gert-Inge Andersson (S) om kollektivtrafikens finansiering. 

I debatten om kollektivtrafikens finansiering framgick att den politiska ledningen inte vill vidta tillräckliga åtgärder föra att finansiera mer och bättre kollektivtrafik.

- Eftersom den politiska s-ledningen vare sig vill höja biljettpriset eller regionbidraget, får Västtrafik svårare att finansiera kollektivtrafiken.

- Därmed sviker du, Gert-Inge Andersson, väljarna dubbelt upp, sa Kristina Jonäng. Först genom att lova samma låga enhetstaxa oavsett resans längd, och påstår att det inte ska påverka intäkterna. Efter valet retirerar du. Inget annat än ett svek mot resenärerna som trodde att det går att få både billigare och bättre kollektivtrafik.  

Det ansträngda ekonomiska läget används som argument från Gert-Inge Andersson (s) för att regionbidraget till Västtrafik 2012 inte är i nivå med det som tas upp Västtrafiks verksamhetsplan. 

- Vi behöver nya resurser för att höja kvaliteten i kollektivtrafiken och vi behöver förbättra servicen för resenärerna, sa Kristina Jonäng i debatten.

Centerpartiet menar att nivån på regionbidrag och biljettintäkter syftar till att steg för steg höja standarden. Förutsättningen för ökat resande är att det finns incitament för ständigt höjd standard, d.v.s. högre och högre intäkter i takt med att fler reser.

Det är ljusa siffror vi ser vad gäller kollektivtrafikresandet, men dessa ökningar kan få backlash, om de som reser måste stå, om bussarna inte kommer i tid eller i övrigt inte lever upp till förväntningar som nya resenärer har. 

För en framgångsrik kollektivtrafik behövs incitament för att varje ny resa blir en intäkt. Om varje resa blir en intäkt kan vi leva upp till förväntningar och höja standarden i takt med att fler reser. 

I takt med att allt fler reser, är det naturligtvis så att de mest svårflörtade resenärerna blir kvar vid bilratten.  Därför måste vi höja standarden i takt med att resandet ökar, oavsett vilken ambition i standard som man har i övrigt.  Vi måste hela tiden se till att bussen blir snabbare och bekvämare och mer punktlig så att fler tar bussen eller tåget istället för bilen. 

Det räcker inte med ökad snabbhet och bekvämlighet på bussen. Kraven på vänthallar, informationstavlor och annan kringservice ökar också.

Regeringen har infört en mängd incitament för ökat kollektivtrafikresande.  Nu införs dessutom trängselskatter som i sig ökar incitamentet för att resa. Ofrånkomligen får du frågan hur du, som ensam ägare till kollektivtrafiken, ska klara finansieringen.  - Du är svaret skyldig, Gert-Inge!