Överenskommelsen

Du kan delta utan att vara på plats

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:46 CET

I morgon hålls den första uppföljningskonferensen för Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

Du kan följa konferensen via Bambusersändning på www.overenskommelsen.se.

I programmet medverkar socialminister Göran Hägglund, äldre- och folkhälsominister Maria Larsson, statssekreterarna Christer Hallerby och Ragnwi Marcelind, organisationer, forskare och kommun- och landstingspolitiker.

Programmet innehåller fyra paneler – om vad som händer lokalt, om ökad mångfald med idéburna utförare, om självständiga organisationers verksamhet i välfärden och om framtiden. Det blir också en återrapportering från parterna samt en redovisning av den årliga studien och den tematiska studien som görs av Ersta Sköndal Högskola.

Tid                 3 december 09.00-16.30

Plats               Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm

Media är varmt välkomna. Anmäl dig och mejla om ni behöver mer information.

Hanna Broberg, kansliansvarig                         
070-777 04 50

hanna.broberg@overenskommelsen.se

Välkommen att läsa mer på www.overenskommelsen.se och prenumerera på nyhetsbrevet.

Överenskommelsen mellan Regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting bygger på sex principer om självständighet, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och mångfald. Samverkan kommer att utvecklas utifrån parternas egna och gemensamma åtaganden och åtgärder, vilket sker inom en gemensam arbetsgrupp och med stöd av ett kansli.