Kulturdirekt

Du strålande förflutna

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 09:00 CET

Ämne: Konst och kärnkraft på Husby Konsthall ett år efter Fukushima 

Vi i Husby Konsthall är glada att få tillfället att visa Lars Olssons utställning Du strålande förflutna. 

I utställningen ”Du strålande förflutna” på Husby Konsthall berör konstnären Lars Olsson människans relation till det högteknologiska samhället med särskilt fokus på kärnkraftens och atomvapnens historia. Ett år har förflutit sedan kärnkraftsolyckorna i det tsunamidrabbade Japan – minnet lever kvar sida vid sida med minnen av tidigare mänskliga katastrofer som Hiroshima och Tjernobyl eller det kalla krigets atomvapenhot. 

– ”Egentligen är de frågor utställningen lyfter fram bredare än att bara handla om atomenergi, den gestaltar förhoppningar och ansvar i utformning av alla de storskaliga teknologiska system som formar dagens och framtidens samhälle”, säger Lars. Under en vecka kommer barngrupper i olika åldrar att besöka Husby Konsthall och skapa egna bilder av tekniken och framtiden. 

Utställningen utspelar sig i strålningsfältet av det politiska och det privata, och möjliggör alternativa läsningar av det förgångna. Vi får följa med på en resa i ett mänskligt inre som rymmer rädslor, farhågor, kärlek och framtidstro. Särskilt fokuseras på vårt förhållande till den dokumentära fotografiska bilden. Mitt i samtidens flöde av historieberättande bilder förmedlade via TV, genom Internet och i tryckta media undersöker Lars möjligheterna till manipulation som den digitala och analoga tekniken möjliggör – vi möter ett ”förvridenhetens landskap” som kan ge associationer såväl till utplånande smärta som mänsklig lekfullhet. 

Lars Olsson har examen från Valands konsthögskola i Göteborg och bedriver för närvarande ett forskningsprojekt inom Mejan Residents på Konsthögskolan i Stockholm. 

Vernissage 10 mars 2012 kl. 12-16. Utställningen pågår tom 5 april. 

Utställningen är öppen tisdag - söndag kl. 12-16. 
Husby Konsthall 08-751 11 88, info@husbygard.nu, www.husbygard.nu

Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv på webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är vårt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholms läns kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, på lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.