Västra Götalandsregionen

Du väljer!

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 17:29 CEST

Vad kan jag påverka genom att rösta i regionvalet?
Den frågan hoppas vi kunna svara på i årets första nummer av Regionmagasinet.

Inför valet i september finns det fler förstagångsväljare i Västra Götaland än på många år. Undersökningar visar att unga vet mycket lite om Västra Götalandsregionen, både som demokratiskt organ och när det gäller vilka frågor som regionen har ansvar för.
Regionmagasinet handlar denna gång om vad man kan påverka genom att rösta i regionvalet.Syftet är att ge en inblick i vilka frågor och områden som regionens politiker har att ta ställning till de närmaste åren. Läsaren får möta personer som valt olika sätt att påverka i vardagen. Det de har gemensamt är engagemanget och viljan att förändra.
Regionmagasinet går denna gång också ut till samtliga gymnasieskolor i regionen. Tillsammans med ett tärningsspel om Västra Götalandsregionen är den tänkt att vara ett både roligt och lärorikt inslag i undervisningen i samhällskunskap.
--------------------------------------------------
Regionmagasinet (RM) är en tidning som delas ut till alla hushåll i Västra Götaland fyra gånger om året. Kostnaden är cirka 2 kronor/tidning.
RM:s mål är bland annat att vara en ingång till - och en hjälp i - att orientera sig i regionen, både den administrativa och geografiska. Tidningen vill vara nyttig och angelägen för läsarna/invånarna genom att orientera bland annat om regionens hälso- och sjukvård.
RM skriver dessutom om kultur, turism och utvecklingsfrågor. Ett annat mål är att vara tankeväckande genom att belysa aktuella samhällsfrågor i regionen, ge bakgrunder och förklara sammanhang. I den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet uppgav 33 procent av invånarna i Västra Götaland att de läste hela eller delar av RM.