Centerpartiet

Dubbel diskriminering av människor och småföretag

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 15:58 CEST

- Statsrådet är fullständigt ointresserat både av den mänskliga aspekten av företagens behov och av den ekonomiska betydelsen av att företag kan hållas igång, säger Lena Ek, (c) riksdagsledamot och blivande EU-parlamentariker, med anledning av det svar hon fått på sin skriftliga fråga till Hans Karlsson.

För att öka Sveriges konkurrenskraft har storföretag som t.ex. IKEA och Ericsson på ett framgångsrikt sätt kunnat anställa utländsk personal med specialkunskaper. Människor med specialistkompetens har varit välkomna att bidra till välfärd och ekonomisk såväl som teknisk utveckling.
Tyvärr verkar detta förhållande inte gälla mindre företag; Det finns fall där lantbruksföretag tvingats lägga ned, IT-företag tvingats avveckla projekt och nu senast hotas en Pakistansk gourmetrestaurang, den enda i sitt slag i Sverige. Anledningen är att nyckelpersoner i verksamheten inte får förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. Det är anmärkningsvärt att småföretag inte får lika villkor som storföretag när det gäller att rekrytera specialistkompetens.
”Det är upprörande att se regeringen diskriminera småföretag”, menade Lena Ek när hon i en skriftlig fråga efterfrågade åtgärder av statsrådet Hans Karlsson.

Så här lyder nu Hans Karlssons svar, vilket gjort Lena Ek mycket besviken:
”Riksdag och regering har varit överens om att en översyn av regelverket för arbetskraftsinvandring kräver en fördjupad och allsidig belysning av en rad frågeställningar. Jag är därför inte beredd att ta några initiativ som föregriper den parlamentariska utredningens arbete.”

- Reglerna medger uppehållstillstånd vid särskilda behov - det borde även gälla småföretag! säger Lena Ek.
Publicerat av: Emma Petersson (2004-07-02)