Boreda

Dubbel räntehöjning för bostadsrättsägare

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 10:21 CET

Riksbankens räntehöjning får dubbelt genomslag för bostadsrättsägare, både genom ökad räntekostnad och ökad medlemsavgift. På två års sikt kan den totala boendekostnaden öka med upp till 50 %.

Under tisdagen höjde Riksbanken reporäntan med 25 punkter. Planen är att höja med ytterligare 200 punkter eller 2 % de närmaste två åren. För bostadsrättsägare innebär detta en dubbel räntehöjning, både genom en ökad räntekostnad på bostadsrättens lån men även genom en ökad medlemsavgift till bostadsrättsföreningen. Att räntehöjningar påverkar bostadsrättens medlemsavgift är något som sällan diskuteras, men eftersom även bostadsrättsföreningen själv har lån får räntehöjningar även genomslag på medlemsavgiften.

Boreda har tagit fram ett exempel med en genomsnittlig bostadsrätt i Stockholms kommun på 60 kvm där ägaren har belånat bostadsrätten till 85 % och räntan är rölig (i dagsläget 3,30 %). I dag är boendekostnaden för bostadsrätten 9 000 kronor per månad, drygt 6 300 kronor är räntekostnader och ungefär 2 700 är medlemsavgift. Om Riksbanken kommer att följa sin prognos kommer den totala boendekostnaden om två år att landa på 13 500 kronor per månad, 10 000 kronor utgörs av räntekostnader och 3 400 kronor av medlemsavgifter. Detta motsvarar en ökad boendekostnad på 50 %.

För fler exempel kontakta Boreda.

För mer information kontakta:

Patricia Bielinski, Marketing Director, Boreda, patricia@boreda.se, tel 031 – 757 84 04

Boreda (Bo-reda) är ett nytänkande, teknikdrivet entreprenörsföretag som under de senaste åren skördat stora framgångar på den svenska marknaden. Visionen är att öka transparensen på bostadsrättsmarknaden. Boreda samlar svårtillgänglig information från myndigheter, institutioner, föreningar och företag. Informationen förädlas och analyseras samt förmedlas därefter till banker, mäklare och andra aktörer på fastighetsmarknaden genom användarvänliga och pedagogiska webbtjänster.s. För mer information se http://boreda.se.