Dina Avdrag

Dubbel utdelning för många aktiebolag

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2014 05:04 CET

Reglerna för skattebillig utdelning förändras ofta. Och nu är det dags igen.

Riksdagen har just tagit beslut om de nya reglerna. De börjar det gälla vid nyår.

Bakgrund

Om du äger ett fåmansföretag så har du rätt att varje år ta ut ett visst belopp i lågt beskattad utdelning.

Det finns två sätt att beräkna hur mycket du får ta i utdelning. Dels en schablonregel som i stort sett innebär att du får ta ut cirka 150.000 kr om du äger alla aktier i bolaget

Och dels en så kallad löneregel som innebär att bolagets lönesumma styr hur mycket du får ta i utdelning.

Schablonregeln kommer inte att förändras. Men det kommer däremot löneregeln att göra. Och den kommer att bli bättre. Mycket bättre. 

Läs mer:

http://www.dinaavdrag.se/Utdelning


Nyhetsbrevet Dina Avdrag

Dina Avdrag är ett nyhetsbrev med skatteinformation på begriplig svenska. Brevet vänder sig till företagare.

Nyhetsbrevet innehåller konkreta avdragstips, nyheter och skatteråd. Allt direkt till läsarens e-postlåda.

Dina Avdrag har kommit ut sedan våren 2003.

Redaktör för nyhetsbrevet är Torbjörn Molin. Civilekonom specialiserad på företagsbeskattning och redovisningsfrågor.

Nyhetsbrevet Dina Avdrag publiceras av
Torbjörn Molin Produktion kb
Strandvägen 7a
114 56 Stockholm

Tel 0709-352797

tm@avdrag.se