Västtrafik

Dubbeldäckare mellan Göteborg och Öckerö

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 15:50 CET

I augusti i år kan Västtrafiks resenärer åka dubbeldäckare mellan Göteborg och Öckerö. Enligt ett beslut från Västtrafiks styrelse ska fem ordinarie bussar på linjerna 290 och 291 mellan Göteborg och Öckerö ersättas med dubbeldäckarbussar. Högre komfort, bättre kapacitet och ökad framkomlighet är några av vinsterna med de nya bussarna.

- Vi ökar kapaciteten på dessa linjer kraftigt samtidigt som bussarna inte tar mer plats i gaturummet, säger Attila Ungvari, affärsområdeschef på Västtrafik. Dessutom innebär det en betydligt högre bekvämlighet för våra resenärer.

Fem bussar i augusti
De senaste åren har resandet på busslinjerna på väg 155 mellan Göteborg och Öckerö ökat kraftigt. Att sätta in dubbeldäckarbussar istället för traditionella bussar på de regionlinjer som trafikerar sträckan är ett sätt att öka kapaciteten utan att det blir trängre på vägarna. Under 2009 har Orusttrafiken, som kör linjen på uppdrag av Västtrafik, kört en dubbeldäckare på prov på ett antal regionlinjer. Resultatet har fallit väl ut och redan i augusti sätts fem nya bussar i trafik.

Ny snabbusslinje för ökat resande
Satsningarna är kopplade till Västtrafiks regionbusstrategi och det övergripande målet att fördubbla antalet kollektivresor till 2020.

- I samband med att väg 155 byggs om hoppas vi att fler ska upptäcka fördelarna med att resa kollektivt, säger Attila Ungvari. Därför satsar vi på att kunna erbjuda riktigt bra alternativ och förstärker busstrafiken.

Fakta
De beställda dubbeldäckarbussarna ska ersätta ordinarie bussar som Orusttrafiken idag kör på uppdrag av Västtrafik på linjerna 290 och 291. Bussarna sätts i trafik från och med augusti 2010.

Linje 290 trafikerar Öckerö kommun, Burö – Hälsö – Öckerö och kör via färjan direkt till Nils Ericsonterminalen med stopp vid Järnvågen. Från och med december 2009 började även en ny snabbusslinje, linje 291, köra från den södra delen av Öckerö kommun, Hönö och Fotö direkt till Nils Ericsonterminalen.

För mer information:

Attila Ungvari, affärsområdeschef för Göteborgs regiontrafik, 0705-31 31 36
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se