NCC AB

Dubbelspår ökar framkomlighet på Ostkustbanan

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 09:18 CET

NCC bygger ett nytt dubbelspår för Trafikverket på Ostkustbanan mellan Uppsala och Gävle. Det ersätter sträckans näst sista enkelspår som länge orsakat stora förseningar i tågtrafiken och framkomlighet och restider kan förbättras. Ordern är värd 108 MSEK.

– Enkelspåret mellan Skutskär och Furuvik har lett till många och långa väntetider när gods- och persontåg måste vänta in varandra. Resenärerna har länge velat ha ett dubbelspår och när hela sträckan är klar till sommaren 2016 bidrar det till kortare restider och att fler kan välja tåget, säger Johan Eriksson, avdelningschef, NCC region Norrland.

De senaste tio åren har Trafikverket gjort stora investeringar för att bygga ut Ostkustbanan med bland annat dubbelspår för att öka kapaciteten. Med trygga och säkra transporter kan industrier och företag i norra Sverige växa och utvecklas med samma förutsättningar som övriga Sverige.

Den ökade kapaciteten ger även möjlighet att flytta fler transporter till järnvägen, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen och bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

NCC:s uppdrag är att bygga en av etapperna på det fem kilometer nya dubbelspåret mellan Skutskär och Furuvik. Det är en 3,5 kilometer ny dragning mellan Skutskärs bangård och sjön Trösken. Arbetet innebär bland annat omfattande markarbeten med terrassering för järnväg och vägar, montage av kontaktledningsfundament och bullerplank, omläggning av VA-ledningar samt schakt för broar.

På sikt, när utbyggnaden av Ostkustbanan mellan Stockholm och Sundsvall är helt klar ska den som lägst klara av en hastighet på 200 kilometer i timmen för snabbtåg.

NCC:s arbete börjar i december 2013 i Skutskär och beräknas vara klart i juni 2016.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press . NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, avdelningschef, NCC Construction, region Norrland. Telefon 026-54 14 16

Anni Axelsson, informatör, NCC Construction Sverige, region Norrland. Telefon 070-205 32 87

Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se 

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.