Järfälla kommun

Dubbelt så många ungdomar har feriepraktik

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 09:34 CEST

Eloisa Vidal har feriepraktik på Tallbohovs äldreboende.

I år har dubbelt så många ungdomar fått en feriepraktikplats jämfört med 2012. Praktikplatserna finns både inom kommunen och i näringslivet. Det utökade antalet platser är en del i kommunens satsning att få fler Järfällabor i arbete.

I våras annonserade Praktikbyrån ut ca 140 feriepraktikplatser för elever i årskurs 8 och 9, samt årskurs 1 på gymnasiet. Platserna var som tidigare år mycket eftertraktade, och blev fördelade till dem med störst behov.

I april beslutade kommunen att fördubbla antalet feriepraktikplatser. De nya platserna blev öronmärkta till elever i gymnasiets senare del. Att ge fler ungdomar möjlighet till sommarjobb är en del i en större satsning för att få fler Järfällabor i arbete och på så sätt bryta det sociala utanförskapet.

Praktikplatserna finns både inom kommunens verksamheter - på äldreboenden, i parker och stränder - och inom näringslivet. 

Siegfried Gudmundsson är arbetsgivarsamordnare på Praktikbyrån och arbetar med rekrytering och uppföljning av platserna.

– Det viktigaste med praktikplatserna är att ungdomarna förstår att de behöver ta ansvar för att verksamheten fungerar. De får en känsla för ett sammanhang och får med sig en referens ut i arbetslivet. I vissa fall blir det en livsvändning, säger Siegfried.

Att skapa och vårda relationer med arbetsgivare i kommunen är en viktig del i arbetet med feriepraktikplatserna. Ursula Tampio, Björkens äldreboende, och Carina Abrahamsson, Tallbohovs äldreboende har tagit emot flera elever och tycker att det är både kul och värdefullt att samarbeta kring ungdomars feriepraktik.

– Vi som vårdgivare och omsorgsaktörer i närsamhället tycker det är viktigt att vara delaktiga i att ge möjligheten för ungdomar att växa som människor och blivande arbetstagare, säger Ursula. 

– Vi ser möjligheten till att stimulera ett intresse för omsorgsyrket för ungdomarna och på samma gång kunna skapa generationsmöten mellan äldre och ungdomar. Detta ger perspektiv och utbyte, inte bara för ungdomarna utan även för våra anställda och de boende, avslutar Carina.

Feriepraktik innebär att elever i högstadiet och gymnasiet får möjlighet att testa på att jobba under sommarlovet. Platserna finns både inom kommunen och i näringslivet. Lönen är 55 kr/h för högstadieelever och 65 kr/h för elever på gymnasiet. 

För mer information:

Siegfried Gudmundsson, arbetsgivarsamordnare Praktikbyrån
Telefon: 073 – 399 94 95


Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 68 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se