NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Dubbelt så vanligt att kvinnor driver företag inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:32 CET

Vård och omsorg är en bransch för kvinnors företagande. 44 procent av
småföretagen leds av en kvinna medan genomsnittet för samtliga småföretag är 21
procent. Det visar Nuteks senaste studie i projektet vård och omsorg - en
framtidsbransch som drivs tillsammans med Almega. Studien visar också att hela
62 procent av de småföretag inom vård och omsorg som leds av kvinnor är
soloföretag. Av de småföretag som drivs av män i vård och omsorgsbranschen är
bara 33 procent soloföretag.

De flesta småföretag inom vård- och omsorg visar mycket god lönsamhet. Ofta är
marknaden lokal med antingen många små kunder eller en stor och dominerande. 42
procent säger att de gärna skulle vilja växa och ytterligare 24 procent vill
växa utan att anställa.
- Att lönsamheten är god och viljan att växa stor hos många av småföretagen i
vård och omsorgsbranschen visar på hög potential att bidra till sysselsättning
och tillväxt i framtiden. Det säger Sune Halvarsson, tf generaldirektör på
Nutek.
59 procent av småföretagen inom vård- och omsorg anser att "brist på egen tid"
utgör ett ganska eller mycket stort tillväxthinder. Närmare hälften av företagen
pekar ut lagar och regler som tillväxthinder. Studien visar också att offentliga
upphandlingar ses som ett större hinder inom vård- och omsorg än i andra
branscher.

För mer information kontakta:
Jörgen Lindell, projektledare, Nutek, 08-681 65 16
Stefan Jönsson, analytiker, Nutek, 08-681 94 49