Skandia

Dubbelvinst för Skandia

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 11:37 CET

Igår vann Skandias växel SM i telefoni och Skandiabankens kundtjänst utsågs till Bästa kundservice. Mer än 140 kundtjänster och telefoniväxlar testades och bedömdes innan tävlingen var avgjord.
Skandiabanken utsågs till Bästa kundtjänst i kategorin Bank med motiveringen: "Viljan att hjälpa till och förmågan att i positiva ordalag ge korrekta svar kännetecknar årets segrare i klassen Bank." Detta är den andra utmärkelsen för Bästa Kundservice som Skandiabanken får under loppet av ett år. I april utsågs Skandiabanken till Sveriges Bästa kundservice när bolaget Teleperformance testade ett stort antal olika kundservice-center.

- Självklart jobbar vi hela tiden med vidareutbildningar och andra kvalitetsinsatser. Men det engagemang som finns bland medarbetarna för kunden tror jag är orsaken till att vi åter har fått pris för Bästa kundservice, säger Georgios Godamanis, kundservicechef Skandiabanken.

Skandias växel vann SM i telefoni i sin kategori med motiveringen: "Sakkunskap och rutin ger dessa telefonister en aura av kompetens. En lyckad blandning av effektivitet och serviceanda möter inringande kunder." Även 2007 vann Skandias växel SM i telefoni i sin kategori.

- Som växel är utmaningen att alla samtal är oerhört korta. Det gäller för oss att även i ett samtal på 20 sekunder kunna vidareförmedla vår arbetsglädje och stolthet för bolaget. Det är roligt att det också märks utåt, säger Liv Bengtsson, chef för Skandias växel.

För artonde året i rad arrangeras SM i telefoni och Bästa Kundservice. Det är ett oberoende bolag, Q Survey, som arrangerar tävlingen och även genomför "mystery calls" till de deltagande bolagen. Det innebär att professionella undersökare ringer 200 samtal till vardera deltagande företag. I varje kategori ingår minst åtta företag som undersöks. Samtalen bedöms efter den upplevda kvalitén på kundservicen. Parametrar som attityd, kunskap, effektivitet, tydlighet, bemötande och engagemang bedöms.
För mer information vänligen kontakta:
Lena Hök, informationschef Skandia Privat och Skandiabanken - 08 463 74 60
Liv Bengtsson, chef för Skandias växel - 070 351 55 45
Georgios Godamanis, chef för Skandiabankens kundtjänst - 070 547 67 40
Skandia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. I erbjudandet ingår liv- och fondförsäkring, fondsparande, banktjänster och hälso- och sjukvårdsförsäkring. Skandia grundades 1855 och finns idag i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Skandia ingår i Old Mutual-gruppen som har sitt huvudkontor i London, totalt cirka 47 000 medarbetare och finns i över 40 länder runtom i världen. Du hittar mer information på www.skandia.se