Stockholms stad

Dubbfritt för Stockholmsluften!

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 09:25 CEST

På söndag inleds Trafikkontorets kampanj med uppmaningen "Dra in klorna! Välj dubbfritt för Stockholmstrafiken". Alla bilister som väljer dubbfria vinterdäck medverkar till att luften blir renare och friskare. Partiklarna som sprids när dubbdäcken river upp asfalten är hälsofarliga och andelen dubbdäck i staden måste minska.

Sedan dubbdäcksförbudet infördes på Hornsgatan den 1 januari 2010 har dubbdäcksanvändningen där gått ner från 60-70 procent till ca 30 procent. I innerstaden har den sjunkit till 50 procent. Som en följd av detta har partikelhalterna PM10 halverats på Hornsgatan. I innerstaden har de gått ner med cirka 20 procent.

- Det är bra, men det räcker inte, säger Anton Västberg, enhetschef vid Trafikkontoret.

Trots dubbdäcksförbudet och åtgärder som dammbindning och vakuumsugning på särskilt belastade gator som Hornsgatan, Sveavägen och Fleminggatan klarar staden inte miljökvalitetsnormen för partiklar och EU:s gränsvärden.

- Andelen dubbdäck måste sjunka ytterligare, säger Anton Västberg. Vi menar att den avgörande åtgärden för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar är införandet av en dubbdäcksavgift, vilket kräver en lagändring.

Mer information:
Anton Västberg, enhetschef vid Trafikkontoret
Telefon 08 – 508 262 59
E-post anton.vastberg@stockholm.se