Kod Arkitekter

Dubbla anslag till Kods utvecklingsprojekt

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 13:49 CET

Sedan 2013 har Kod Arkitekter undersökt villastadens potential i initiativet 500k. Nu får kontoret anslag till två nya utvecklingsprojekt, båda med anknytning till hållbar stadsutveckling och nya möjligheter i villastaden.
   
– Nu kan vi ta fram fler lösningar som gynnar användare och samtidigt bemöter samhällsutmaningar, säger Karin Kjellson, ansvarig för 500k.

De två projekten, som tillsammans får 500 000 kr i stöd från ARQ, är:

  • ”Resilienta villastäder”
    Hur offentlig och privat sektor ska kunna samarbeta med husägare för att säkra klimatanpassning och vidareutveckla ekosystemtjänster i villastaden. Projektet ska drivas i samarbete med Albaeco och kommer att kartlägga dagens ansvar och regleringar samt föreslå nya verktyg för att vidareutveckla de gröna kvaliteterna i villastaden.
  • ”Från egnahemsrörelse till dela-hem-rörelse”
    En undersökning av hur befintliga egnahemshus kan anpassas för vår tids krav på tillgänglighet samtidigt som fler hem skapas genom denna om- och tillbyggnad.

– En peppande start på året med en ”grand slam” till Kod Utveckling! Speciellt roligt är att vi fortsätter samarbetet med Albaeco. Det gör att vi kan vara en av de aktörer som omsätter forskning till praktik, säger Karin Kjellson.

Om Albaeco
Albaeco bedriver forskningskommunikation i nära samarbete med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet.

Om ARQ
ARQs ändamål är att främja vetenskaplig forskning angående arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering och består av två stiftelser grundade av White Arkitekter: Stiftelsen för arkitekturforskning och Forskningsstiftelsen för Samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering.

Läs mer om 500k och Kod Arkitekters andra utvecklingsprojekt här.

Kod arkitekter är ett innovativt och visionärt arkitektkontor med 15 års erfarenhet inom stadsbyggnad, landskapsstrategi och husbyggnad. Med ett starkt engagemang för framtida stadsrum med människan i fokus har kontoret genomdrivit ett flertal uppmärksammade projekt från idé till färdig byggnad.