Feministiskt Perspektiv

Dubbla budskap om Terrafems stödboenden

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2014 13:06 CET

Förra veckan larmade Bernardita Nuñez, verksamhetschef på Terrafem, om att kvinnojourens stödboendens existens är i fara på grund av uteblivet bidrag till verksamheten. Terrafems kritik avfärdas av Socialstyrelsen, och ministrarna som lovat förstärkningar till organisationen duckar när Feministiskt Perspektiv söker förklaringen. Å ena sidan hänvisas Terrafem att söka medel från Roks för att rädda sina kvinnojourer, å andra sidan anger myndigheterna att bidraget inte är avsett för kvinnojourernas drift.

Feministiskt Perspektivs Sholeh Irani har följt turerna som gör att Terrafems stödboenden kan tvingas lägga ner. Socialstyrelsen argumenterar för sitt beslut och menar att de extra pengar, drygt 13 miljoner, som regeringen satsade för att förstärka arbetet mot våld i princip helt och hållet har gått till riksorganisationerna Roks och SKR. 

– Det finns så vitt vi på Socialstyrelsen känner till inget som hindrar att Terrafem får del av dessa pengar via de rikstäckande paraplyorganisationerna.

Terrafem är förvisso medlemsorganisation i Roks, men Angela Beausang, ordförande för Roks, är klart upprörd över hanteringen. Hon konstaterar att Roks inte har ansökt om pengar öronmärkta för finansiera Terrafems stödboenden. Dessutom räcker pengarna som beviljats inte långt eftersom de ska fördelas på många jourer, som också kämpar för överlevnad.

– Terrafem har en viktig och speciell verksamhet och jag förstår inte hur Socialstyrelsen tänkt när de inte delar ut medel till deras stödboenden. Vi protesterar mot detta beslut.

Budskapen från både Socialstyrelsens utredare och socialminister Maria Larsson är dubbla. Samtidigt som lyfter fram möjligheten för Terrafem att vända sig till Roks påpekar de att pengarna som beviljats Roks inte är avsedda att finansiera drift av verksamhet. I stället hänvisar de i nästa andetag till kommunerna för finansierieringen av stödboenden. Detta trots särarten i Terrafems verksamhet, som ofta hyllas av media och politiker. 

– Det är kommunerna som ansvarar för att medborgarna får det stöd och hjälp de behöver. Kommunerna har också en lagstadgad skyldighet att ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp. Regeringen gör stora ansträngningar för att stödja kommunerna i detta mycket viktiga arbete, anser Larsson.

Men möjligheten att få stabil finansiering från kommunerna är beprövat liten, uppger Terrafems verksamhetschef Bernardita Nuñez. Detta just eftersom kvinnorna och barnen som ges skydd och stöd är spridda över olika kommuner i olika delar av landet. De kommer i kontakt med organisationen genom dess nationella, flerspråkiga telefonjour och de som är drabbade av hedersrelaterat våld behöver särskilda åtgärder för att skyddas.

Läs hela artikeln:

http://feministisktperspektiv.se/2014/02/06/terrafem-slinker-igenom-systemets-stora-luckor/


Kontakta redaktionen för pressinloggning!

Feministiskt Perspektiv 
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm  

070-772 17 52

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se