Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ducatus – en ny arbetslivstidning är här

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 14:04 CET

Första numret av Ducatus, ett magasin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet, har kommit. Tidningen ges ut av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

I första numret av Ducatus presenteras förslaget till ny pensionsplan som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation lagt fram i tjänstepensionsfrågan. Förslaget är en pensionshybrid. Det förenar det bästa i ett system med förmånsbestämda pensioner med det bästa i en modell med premiebestämda pensioner – och undviker nackdelarna i båda. Pensionsskolan i Ducatus ger bakgrunden till förslaget och sätter in det i ett större sammanhang.

Fackförbunden och arbetsgivare inleder inom kort överläggningar om pensionsförslaget. Dessa frågor och andra nyheter om arbetslivet i kyrkan och i begravningsverksamheten kan följaswww.ducatus.se.

I första numret av Ducatus uppmärksammas också dilemmat att som diakon vilja hjälpa medmänniskor på flykt samtidigt som man kanske bidrar till att förlänga människors lidande.

En artikel sätter fokus på den ökade sociala skiktningen i landet och inom Svenska kyrkan. Församlingar får verktyg för att göra sin egen socioekonomiska analys.

FAKTA
Ducatus, ett magasin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet
Ducatus utkommer i tryckt och digital form med fem utgåvor per år.
Ducatus nyhetswebb www.ducatus.se

Redaktör: Bo Silfverberg, 08-737 72 38, ducatus@svenskakyrkan.se
Ansvarig utgivare: Helén Källholm, VD för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Utgivningsplan 2013

nr 2, 19 april: Kyrkogård och begravning
nr 3, 7 juni: Omställning
nr 4, 4 oktober: Arbetets värde
nr 5, 13 december: Jämställdhet och likabehandling

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare