NCFF Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Duktiga idrottslärare bör lyftas fram!

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 15:18 CEST

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom - NCFF - efterlyser nomineringar från hela landet på lärare i idrott och hälsa som är värda att lyftas fram som "Årets Idrottslärare 2010"! Ett stipendium på 15000 kronor kommer att tilldelas den som får utmärkelsen.

Syftet med nomineringen är att uppmärksamma goda pedagogiska exempel som kan inspirera, lära och visa andra med liknande uppgifter på nya framkomliga arbetssätt.

Hur går nomineringen till?

Den som vill nominera en anställd, kollega, vän, anhörig, eller sig själv, kan göra det genom att fylla i webbformuläret på NCFF:s hemsida www.ncff.nu och skriva en motivering.

OBS! Sista dag att nominera är den 15 oktober!

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kontakta Peter Göttinger på NCFF
tel: 019- 30 13 78. 0706-771378 eller mejla peter.gottinger@oru.se

När kommer Årets idrottslärare att utses?

Offentliggörandet och utdelningen av stipendiet kommer ske i samband med Skolforum, Stockholmsmässan, måndagen den 1 november 2010.

NCFF kommer dela ut tre utmärkelser på Stora Scen: Årets idrottslärare, Årets lärare i hem- och konsumentkunskap och Årets fritidspedagog.

Om NCFF
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (www.ncff.nu)

Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. Centret har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete och visa på samspelet mellan goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och hälsa kopplat till lärande. NCFF ska även sprida erfarenheter från lärande skolexempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer. NCFF representerar också Sverige i flera olika internationella nätverk.