Gästrike Vatten AB

Dumpad diesel i Lingbo – sanering för 1,1 miljoner

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2015 11:48 CEST

Någon dumpade diesel vid intaget i reningsverket i Lingbo, Ockelbo. Det slog ut den biologiska reningen och krävde stor sanering. Cirka 500 m3 slam transporterades snabbt bort och den biologiska barriären i reningsverket byttes. Notan för allvarliga miljöbrottet beräknas till 1,1 miljoner kronor.

– Diesel slår ut processen i reningsverket vi ser allvarligt på det här miljöbrottet, säger Mats Rostö, vd Gästrike Vatten.

– Det känns tryggt att Gästrike Vattens medarbetare agerade skyndsamt och att samordningen med andra aktörer i saneringen gick bra. Men det är en mycket bekymmersam händelse som fått stora konsekvenser, säger Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten.

Den 27 augusti stängde Gästrike Vatten reningsverket i Lingbo för sanering i fem dagar. Orsaken var att det luktade diesel i en pumpstation vid intaget till verket. Ett dieselutsläpp kan ge stora skador på samhälle och miljö så medarbetare på Ockelbo kommun, Länsstyrelsen och Sita hjälpte till med allt vad en snabb sanering kräver i tillstånd, transporter och mellanlagring. Cirka 500 m3 förorenad slam transporterades till sanering och bakterier till en ny biologisk barriär hämtades i Ockelbo reningsverk. Redan efter fem dagar var reningen igång på ett bra sätt igen.

Polisutredning för miljöbrott

Polisen utreder nu miljöbrott och vi vet idag inte vem som ansvarar för dieselutsläppet eller hur många liter diesel det handlade om. Tills det är utrett belastar kostnaden för saneringen Ockelbo Vatten.

Levande bakterier som rening

Reningen i Lingbo omfattar mekanisk, kemisk och biologisk behandling. Biologisk behandling betyder att levande bakterier ”äter” det organiska materialet i avloppsvattnet.

Reningsverket i Lingbo hanterar avlopp från cirka 240 fastigheter. Det ägs av Ockelbo Vatten och drivs av Gästrike Vatten som har medarbetare med kompetens i avloppsrening.

För frågor vänligen kontakta
Anders Larsson, underhållschef produktion, Gästrike Vatten
026 17 51 53, anders.a.larsson@gastrikevatten.se

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fyra kommuner som tillsammans 121 664 invånare.