Textil & Läderlaboratoriet Stockholm AB

Dun och Fjäderkunskap en kurs från Textil & Läderlaboratoriet

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 12:51 CEST

En kurs om Dun och Fjäderkunskap arrangeras i Stockholm den 29 oktober av Textil & Läderlaboratoriet Stockholm AB. Kursens syfte är att öka kunskapen om detta material som används som stoppnings- och isoleringsmateial i plagg, bäddtextil och möbler. Efter kursen skall kursdeltagaren lättare kunna värdera dunets och fjäderns egenskaper, urskilja olika kvalitetsnivåer, förstå internationella standarder, termer och definitioner samt argumentera med leverantörer tack vare en större medvetenhet om dunprodukten.

Mer information om kursens innehåll finns på www.textillab.se

Textil & Läderlaboratoriet är ett av Skandinaviens mångsidigaste provningslaboratorium för textila material, läder, skor, leksaker m.m. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac och samarbetar med andra laboratorier över hela världen. Vi är medlem i Eurolab/Eurochem och ledamot av ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, samt har ett svenskt och internationellt engagemang i framtagning av nya standarder.
Vår verksahmet består av flera arbetsområden:
Provning — testar och analyserar material och produkter samt tolkar testresultat
Kunskap — specifikationer, produktutveckling, konsultationer, inspektioner m.m
Kurser — öppna dagskurser för branschfolk samt "skräddarsydda" utbildnmingar för separata företag
Provningsutrustning — testapparater och förbrukningsmaterial
Läs mer på www.textillab.se