Duroc AB

Duroc redovisar reavinster under första kvartalet

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:26 CET

Duroc AB (publ) har sedan årsskiftet sålt 410 200 aktier i Impact Coatings (publ). Detta ger upphov till en reavinst om ca 10,7 Mkr som kommer att redovisas under första kvartalet.

Durocs innehav uppgick per den 8 mars till 169 281 aktier, motsvarande 6 % av Impact Coatings aktiekapital.

Duroc presenterar delårsrapporten för första kvartalet den 20 april.

För mer information kontakta
Erik Albinsson, koncernchef Duroc, 070-492 78 33


Om Duroc-koncernen
Duroc är en industrikoncern som baserar sin verksamhet på material- och ytförädlingsteknologi. Duroc levererar produkter och tjänster, avseende såväl nytillverkning som underhåll, till kunder med höga krav på kvalitet och prestanda. Spetskompetensen finns inom laserbaserad ytbehandling av metalliska ytor och verksamheten spänner över flertalet branscher såsom järnväg, träförädling, kraft- och processindustri samt verkstads- och fordonsindustri. Duroc har ca 200 medarbetare, omsätter ca 200 MSEK och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

www.duroc.se

- Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.se, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.