Duroc AB

Duroc Tooling i Västerås - förhandlingar avslutade

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2003 13:23 CET

* De förhandlingar som bedrivits mellan konkursboet Duroc Tooling i Västerås och Råbe Tooling är nu avslutade. Råbe Tooling förvärvar verksamheten med personal, samt har ingått leasingavtal med Duroc avseende maskinparken.

* Samtidigt har Duroc Tooling i Robertsfors under året rapporterat en god orderingång. Företaget har en stabil bas och goda förutsättningar för ett gynnsamt 2004.

- Inom Duroc är vi glada över att verksamheten i Västerås nu lever vidare och därmed säkras såväl arbetstillfällen som den kompetens som finns i företaget, säger Lennart Bergqvist, koncernchef för Duroc. Dessutom kommer dotterbolaget Duroc Leasing att hyra ut maskinparken till den nye ägaren, vilket är positivt för Duroc-koncernen. Konkursen väntas bli formellt slutreglerad tidigast sommaren 2004. Den beräknade ekonomiska effekten av konkursen är inkluderad i Durocs delårsbokslut jan-sep 2003, avslutar Bergqvist.

Råbe Tooling kommer att drivas med samma inriktning som f d Duroc Tooling i Västerås. Förvärvet är ett nytt steg i Råbe-gruppens expansion. Avsikten med förvärvet är att ytterligare bredda verksamhetsområdet genom att nyttja bolagets goda kundrelationer i en ny verksamhetsgren.

För mer information kontakta:
Lennart Bergqvist 0706-03 97 15

Fakta Duroc Tooling:
Duroc-koncernen har sin kärnkompetens inom ytförädling och materialteknologi. Koncernen omsätter ca 220 Mkr och har 200 medarbetare. Duroc Tooling består av verktygstillverkaren Duroc Tooling i Robertsfors och ytförädlingsföretaget Duroc Tooling i Olofström. Genom hög kompetens och lång erfarenhet erbjuder Duroc Tooling spetsprodukter som specialanpassas för optimal prestanda.
www.duroc.se

Fakta Råbe-gruppen:
Råbe–gruppen består av Råbe-koncernen och Radscan-koncernen. Radscan-koncernens bolag tillverkar och levererar industrianläggningar för gasrening och energiåtervinning. Råbe-koncernens bolag utför kvalificerade tekniska tjänster, såsom produktutveckling, konstruktion, beräkningar, projektledning, processkonstruktion och besiktningar mot kunder inom bland annat automation, kärnkraftsteknik, processindustri och konventionell industri. Råbe-gruppen har sin bas i Västerås, omsätter idag ca 90 Mkr och har 45 anställda.

www.rabeit.se och www.radscan.se