Rikspolisstyrelsen

Dygnsrapport Kalmar

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 10:03 CET

2010-11-22 20:51, Brand, Kalmar

Polismyndigheten i Kalmar län: Två Bröders väg. Rökutveckling i trapphus. I samband med ommålning efter tidigare brand har det funnits papper på golvet. Någon har antänt papperet. Boende hade släckt då räddningstjänsten anlände.

2010-11-22 18:41, Brand, Kalmar

Polismyndigheten i Kalmar län: Småskolevägen, Norra delen av Hagby. Inkom som en vindsbrand i villafastighet. Är nu utvecklad totalbrand. Enl uppgift är ingen kvar i huset.

2010-11-22 16:30, Trafikolycka, personskada, Kalmar

Polismyndigheten i Kalmar län: E22, Svaneberg, Kalmar. Två trafikolyckor med ca 300 meter mellanrum. En i höjd med avfart Södra vägen-E22 och en på E22 vid viadukten Södra vägen. Allt i södergående körfält. Två bilar har sammanstött varvid långa köer uppstått. Ingen personskada.

2010-11-22 16:25, Trafikolycka, personskada, Västervik

Polismyndigheten i Kalmar län: Breviksvägen. En 13-årig flicka har cyklat in i en bil. Hon fick skrapsår i huvudet och smärtor. Klagade även över minnesluckor. Föräldrar anslöt till platsen och körde henne till sjukhus.