Rikspolisstyrelsen

Dygnsrapport Östergötland

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 09:11 CET

2011-02-11 01:19, Brand, Linköping

Polismyndigheten i Östergötlands län: Bilbrand

2011-02-10 23:21, Trafikolycka, Mjölby

Polismyndigheten i Östergötlands län: Ttrafikolycka mellan Mantorp och Mjölby

2011-02-10 20:43, Trafikhinder, Norrköping

Polismyndigheten i Östergötlands län: Totalstopp på E 4 (uppdatering)

2011-02-10 19:56, Trafikhinder, Norrköping

Polismyndigheten i Östergötlands län: Totalstopp E 4 (Uppdatering)

2011-02-10 18:53, Trafikhinder, Norrköping

Polismyndigheten i Östergötlands län: Totalstopp på E4

2011-02-10 16:29, Trafikolycka, Östergötland

Polismyndigheten i Östergötlands län: Trafikolyckor i länet

2011-02-10 12:29, Trafikolycka, Mjölby

Polismyndigheten i Östergötlands län: LV206, Öjebro Trafikolycka flera fordon. Stopp i båda riktningarna.

2011-02-10 10:00, Trafikolycka, Ödeshög

Polismyndigheten i Östergötlands län: Trafikolycka E4 i höjd med Väderstad. Singelolycka, Inga svårare personskador.

2011-02-10 09:52, Arbetsplatsolycka, Motala

Polismyndigheten i Östergötlands län: En man som har ramlat ner från en lastkaj Luxorgatan i Motala. Mannen förd till LIM.

2011-02-10 09:49, Trafikolycka, Mjölby

Polismyndigheten i Östergötlands län: En singel olycka straxt norr om mantorp norrgående riktning. Enligt uppgift ska det vara en personbil i mitträcket. Mycket halt på platsen

2011-02-10 09:44, Trafikolycka, personskada, Ödeshög

Polismyndigheten i Östergötlands län: Norrgående rikting. En singelolycka i höjd med Stora Åby. Mycket halt på platsen.