LO

Dyrare köpa bostad med regeringens förslag

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 17:11 CEST

LOs styrelse avvisar regeringens förslag till nya regler för fastighetsbeskattning. En översyn av fastighetsbeskattningen är enligt LO nödvändig för att slippa fler undantag i regelverket, men regeringens
förslag är orimligt. Det skriver styrelsen i sitt remissvar till regeringen.

Genom ersätta den statliga fastighetsskatten med en kommunal avgift, som
inte är relaterad till vare sig intäkten eller avkastningen på
fastigheten, blir de fördelningspolitiska konsekvenserna orimliga enligt
LO. En fastighet som taxeras till 450 000 kronor kommer enligt ett av
förslagen att betala en fastighetsskatt på 4 500 kronor, eller 1 procent.
Fastighetsskatten för ett hus taxerat till 4 500 000 kronor får betala
lika mycket men det motsvarar bara 0,1 procent.

Genom att regeringens förslag till finansiering innebär en skärpt
reavinstbeskattning, kan vi räkna med ökade inlåsningseffekter på
bostadsmarknaden.

Beräkningar visar också att regeringens förslag kan leda till en
engångsökning av huspriserna med i genomsnitt fem procent. När
fastighetsskatten minskar kan huspriserna öka utan att boendekostnaden
blir högre än idag.

För mer information kontakta LOs pressinformation