Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Dyrare parkering för dubbdäck hösten 2009

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 12:51 CEST


Inga fler säsonger med hälsofarliga partiklar från dubbdäcken! Det kräver miljöpartiet i skrivelse till kommunstyrelsen. Fortfarande överskrids EU:s gränsvärden för PM10.
- Vi välkomnar verkligen att moderaterna äntligen inser att frågan är allvarlig och att de tydliggör för regeringen att Stockholm måste ha möjlighet att förbjuda användningen av dubbdäck för personbilar. Men det kan bli en väldigt lång väntan på statliga åtgärder, så vi måste snarast sätta in andra insatser, säger Åsa Romson (MP).

Miljöpartiet kräver dels särskilda parkeringsavgifter på bilar med dubbdäck redan hösten 2009, dels miljözoner för personbilar för att minska trafikens lokala påverkan. Bilister ska få information om dubbdäckens miljöpåverkan och polisen extra resurser för att kolla att dubbdäcken tagits av sista april.
- Vi vill snarast se att Trafiknämnden tar fram en plan för hur vi kan minska trafiken i Stockholm genom en aktiv parkeringspolitik. För varje partikelsäsong som går så blir allt fler människor drabbade av den dåliga luften, barns lungor och luftrör är speciellt känsliga, säger Emilia Hagberg (MP).

För mer information: Åsa Romson (MP), vice ordf. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0730-92 13 28.
Emilia Hagberg (MP), gruppledare 0761-22 92 15.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Stockholms stadshus, Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 STOCKHOLM
08-508 29 000 (växel)


Pressek Anna Norberg 0761- 22 97 97

Läs mer om grön politik: www.mp.se/stockholmsstad