Kronofogdemyndigheten

Dyrt att betala sin räkning för sent

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 10:29 CET

Över 1,2 miljoner ansökningar om betalningsförelägganden (obetalda skulder) lämnades till Kronofogden under 2010. Ökningstakten har planat ut under de två senaste åren men andelen skulder för små belopp har ökat med nästan 7 procent. En tredjedel av alla ansökningar återkallas av fordringsägaren, vilket betyder att många får betala dyra, onödiga tilläggskostnader.

– Det är mycket glädjande att se att ökningstakten planat ut, säger Annika Stenberg, chef för Kronofogdens betalningsföreläggande verksamhet. De främsta orsakerna till minskningen tror vi beror på den förbättrade konjunkturen. Vi befarar dock att antalet ansökningar för betalningsförelägganden har landat på en för hög nivå. I dagens ljusare tider, ekonomiskt sett, borde vi kanske se en minskning.

– I vår analys ser vi att det är de små skulderna som ökar, säger Anders Nordenfors, t.f. chef förKronofogdens betalningsföreläggande verksamhet. Andelen ansökningar för belopp upptill 2 500 kronor har ökat med knappt 7 procent, jämfört med föregående år. Betalas inte skulden så tillkommer en rad extra kostnader. För en enskild skuld kan kostnaden bli upp till 800 kr högre. Ser man på alla ansökningar till Kronofogden kostar de över 600 miljoner kronor extra per år.

– Om du har fått ett brev från oss och inte vet hur du ska gå till väga eller känner dig osäker, kan du alltid kontakta oss och ställa frågor, säger Annika Stenberg. Vi hanterar dagligen tusentals samtal från oroliga människor som söker information och vägledning. Tyvärr är det många som har en kanske felaktig bild av Kronofogden och inte vågar höra av sig till oss för hjälp innan det är för sent.

• När ansökan ett betalningsföreläggande kommer till Kronofogden skickar vi ut ett brev till dig som krävs på en skuld, där vi frågar om skulden stämmer. Det är viktigt att du svarar oss att du tagit emot brevet och reagerar om du anser att skulden fel eller kanske betald. Är skulden riktig så utfärdar Kronofogden ett bevis på detta. Beviset kan användas av fordringsägaren för att i ett senare skede ansöka om indrivning.
• Om du inte kan betala, ta kontakt direkt med fordringsägaren, den du är skyldig pengar, och förklara situationen. Försök att få dela upp betalningen i en avbetalningsplan eller kom överens om en senare betalningsdag om möjligt.

Du når oss på 0771-73 73 00 eller på www.kronofogden.se. På webbplatsen finns även lokalstatistik. Christina Hallner, verksamhetsutvecklare, svarar på frågor om statistik för landets kommuner och län.

Annika Stenberg, chef för Kronofogdens betalningsföreläggande verksamhet
Direkttel: 010-575 01 90 Mobiltel: 070-631 92 84

Anders Nordenfors tillförordnad chef för Kronofogdens betalningsföreläggande verksamhet
Direkttel: 010-573 18 62 Mobiltel: 070-667 85 82

Christina Hallner, Verksamhetsutvecklare, Kronofogdens betalningsföreläggande verksamhet
Direkttel: 010-573 18 35 Mobiltel: 070-210 80 15