Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexidagar i Malmö 24-25 oktober

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2014 17:09 CEST

Elever med läs- och skrivsvårigheter är en av de stora utmaningarna den svenska skolan står inför idag. Den senaste PISA-undersökningen visade på alarmerande låga siffror beträffande läsförståelse. Tidigare har Skolinspektionen konstaterat brister i hur man hanterar elever med dyslexi i skolan och nyligen konstaterades av en statlig undersökning* att detta är ett eftersatt forskningsområde.

Vi vill med dessa dagar förbättra situationen för elever, studerande och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Dyslexiförbundet FMLS med samarbetspartner Specialpedagogiska skolmyndigheten och Malmö stad tar nu upp den kastade handsken och vill visa på positiva åtgärder för att hantera detta problem.

Dyslexidagarna genomförs den 24-25 oktober på Stadionmässan i Malmö och vi förväntar oss tusentals besökare, varav många lärare.

Besökarna möts av ett fyrtiotal utställare och 25 föreläsningar.

För ytterligare information – besök Dyslexiförbundet FMLS hemsida www.dyslexi.org

Frågor: Projektansvarig Inger Rålenius, 08-665 17 08  inger.ralenius@dyslexi.org

*SBU-rapporten ”Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser”. 2014